La familia

Family vocab. , Possessive adjectives & Del/Al, Gustar, modal verbs - Tener que/ Querer/ Ir + a+ inf./

Using DE to show possession & Possessive adjectives

Tener que + inf.

Ir + a + inf